Gedragscode

Voor het behoud van plezier voor iedereen zijn er altijd een aantal ongeschreven normen en regels geweest, die wij in een gedragscode hebben vastgelegd. Er zijn specifieke gedragsregels voor de sporters, de ouders, supporters, de trainers en de bestuurders. Deze zijn veelal gebaseerd op de gedragscode voorgesteld door de atletiekunie.

Algemene gedragsregels

  • We sporten met elkaar, dus ook met tegenstanders
  • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers
  • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan
  • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn
  • Spreek elkaar aan op het gedrag
  • Wees respectvol naar elkaar en voorkom grensoverschrijdend gedrag
  • We hebben altijd respect voor de juryleden, ook als deze een fout maken
  • Wees zuinig op de spullen van de vereniging en van anderen
  • We houden ons aan onze afspraken

Alles onder het motto ‘gezelligheid en plezier staan bovenaan!’

Bekijk de bijlage: Sociale veiligheid binnen Jeugd Atletiek Vereniging Athloi